Kontaktujte nás: 774 449 921 | info@centrumestetiky.cz

Jsem Junior


Správná výživa je klíčovou součástí zdravého životního stylu člověka již od jeho narození. V prvních měsících života je základem výživy mateřské mléko, v průběhu dalších měsíců a let by měla být strava co nejpestřejší. Bohužel ani dětské populaci se nevyhýbá nárůst obezity způsobený nepravidelnou stravou a konzumací nevhodných potravin.

Některé děti naopak zcela odmítají některé potraviny jako např. zeleninu a Vy si nejste jisti, zda jejich organismus netrpí nedostatkem některých živin. Přijďte se poradit, jaké potraviny by měly tvořit jídelníček Vašich dětí a v jakém množství by je Vaše ratolesti měly konzumovat a položte tak pevné základy jejich zdraví na celý život.

Součástí balíčku jsou tři návštěvy výživového poradce dítěte v doprovodu rodiče. Během první návštěvy bude provedena analýza výživového stavu dítěte na přístroji Inbody 230, analýza současných stravovacích návyků a zhodnocení výsledků analýzy. Náplní druhé návštěvy bude konzultace konkrétní ch výživových doporučení včetně sestavení vzorového jídelníčku.  Při třetí, kontrolní návštěvě provedeme analýzu aktuálního výživového stavu přístrojem Inbody 230, který odhalí změny v organismu způsobené změnou stravovacích návyků. V případě potřeby je možné se individuálně dohodnout na větším počtu kontrolních návštěv (např. při redukci váhy).

 

Zpět (originál)