Kontaktujte nás: 774 449 921 | info@centrumestetiky.cz

Analýza složení těla

Proč bychom měli znát složení svého těla?


Výsledky tělesné analýzy poskytují velmi důležité informace o tom, zda nám nehrozí nějaké zdravotní riziko spojené s nadváhou či obezitou nebo naopak velmi nízkou váhou. Obzvláště důležité jsou tyto informace pro ty, kteří se snaží redukovat tělesné tuky, lidé podstupující úpravu stravovacích zvyklostí, pro sportovce, nemocné lidi atd. Přístrojem je možné ověřit, zda jsou  úbytky na hmotnosti způsobené ztrátou tuku a ne svaloviny.

Co všechno se dozvím o svém těle?

  • Složení těla
  • Svaly – tuky
  • Diagnóza obezity
  • Vyváženost postavy
  • Retence vody (otoky)
  • Útrobní tělesný tuk
  • Doplňující údaje
  • Komplexní vyhodnocení
  • Růstový diagram
  • Cvičební plán
 

Inbody 230 foto

 

SLOŽENÍ TĚLA

dozvíte se, kolik kilogramů z vaší celkové hmotnosti tvoří svalová tkáň, kolik tuková tkáň a jakou hmotnost vašeho těla tvoří voda. Vedle každé hodnoty je zobrazen i referenční interval (neboli rozmezí, ve kterém by se měla konkrétně vaše hodnota nacházet) pro každou veličinu, s ohledem na vaše tělesné parametry.

ROZLOŽENÍ SVALŮ A TUKŮ V TĚLE včetně končetin

 získáte informace o tom, jakým množstvím v kilogramech svalů a tuku jsou tvořeny jednotlivé části vašeho těla. Konkrétně je tělo během měření rozděleno na jednotlivě měřené a hodnocené oddíly, kterými jsou trup, pravá a levá, horní a dolní končetina. Zjistíte tedy, zda jsou vaše končetiny a horní i dolní oddíl těla rovnoměrně zformovány.Přístroj navíc vyhodnotí, kolik kilogramů svalů a tuku by pro vás bylo vhodné celkově přibrat či naopak zredukovat.

NAVRHNUTÍ POHYBOVÉHO PLÁNU 

Analýza také poskytne výčet nejrůznějších sportů s přesným výpočtem spotřebované enegie za jednotku času přímo na konkrétní osobu. Jelikož množství spotřebované energie se liší od jednotlivce. Neboli laicky – každý bude spalovat různé množství energie, ačkoliv jde o ten samý sport.

Na jakém principu přístroj funguje?

InBody využívá nejnovější technologii DSM-BIA (přímo rozdělující více-frekvenční bioelektrická impedanční analýza). Podstatou DSM- BIA je to, že na rozdíl od předchozí technologie měří tělo ne jako „jeden válec“, ale rozděluje ho na pět měřených oddílů, což umožňuje mnohem přesnější výsledky měření a širší využití přístroje u různých typů lidí. Další rozdíl je ve frekvenci použitého elektrického proudu. Zatímco BIA používá proudu o jednotné frekvenci 50 kHz, DSM-BIA pracuje s více frekvenčním proudem. Díky tomu je možné změřit i takové parametry, jako je vnitrobuněčná a mimobuněčná voda, jelikož proudy o vyšší intenzitě, se kterými DSM-BIA též pracuje, umožňují proniknout i skrz buněčné membrány.

 

Jak probíhá měření?

Měření pomocí InBody je velmi rychlé, jednoduché a nebolí. Stačí, aby analyzované osoba byla naboso, stoupla si na určené místo na přístroji, uchopila dva ruční senzory pravou i levou rukou a po zadání výšky, věku a pohlaví vydržela půl minuty takto stát. Během tohoto času přístroj  provede vlastní analýzu.