Kontaktujte nás: 774 449 921 | info@centrumestetiky.cz
Jak probíhá homeopatická konzultace?

Homeopatické vyšetření probíhá formou příjemného rozhovoru, při kterém budete mít prostor pro vylíčení všech svých  potíží.  Pro homeopata jsou důležité Vaše každodenní zvyky, Vaše vztahy, pocity, vlastnosti, strachy a emoce, vzpomínky na dětství a vše, co  vám ve spojení s vašimi problémy připadá důležité. I zdánlivé maličkosti a detailní popis Vašich pocitů vedou ke zpřesnění volby správného léku.

Vzájemná důvěra a otevřenost je velmi důležitá pro správné stanovení léčby, etická pravidla mlčenlivosti  ze strany homeopata jsou naprostou samozřejmostí.

První konzultace
trvá zpravidla 90-120 minut. Po ní následuje  pečlivá mnohahodinová  detailní analýza vašeho případu, k jejímuž zpracování využíváme moderní specializovaný počítačový program a   na jejímž  základě je  pro vás  stanoven vhodný způsob léčby.

Ten je podrobně vysvětlen při druhé návštěvě, která zpravidla trvá cca 30 minut a při níž je pacientovi zároveň podán homeopatický lék.

Aby byla léčba úspěšná, je velmi důležité provádět kontroly a sledovat reakce na podaný lék a celý vývoj procesu uzdravení.

První kontrolu je nejvhodnější provést po šesti až osmi týdnech od zahájení léčby. Další postup je individuální.