Kontaktujte nás: 774 449 921 | info@centrumestetiky.cz
Jak působí homeopatická léčba?


Nemoc můžeme chápat jako snahu našeho těla napravit narušenou životní rovnováhu, ne na ni pohlížet pouze jako na nepřítele, který přichází zvenku a se kterým je třeba bojovat.

Její příčina je hlubší- částečně vrozená  a částečně související s traumaty nebo obtížnými situacemi, do kterých jsme se během života dostali.

Cílem homeopatie je odhalit a zasáhnout tuto hlubší příčinu onemocnění, obnovit ztracenou rovnováhu a nastolit harmonii.

Homeopatie na rozdíl od klasické medicíny neodstraňuje  pouze vnější symptomy nemocí, tedy to, co nás trápí, bolí a jinak omezuje v životě, ale snaží se odhalit  pravou příčinu vzniku nemoci a odstranit ji-jen tak může dojít k vyléčení.

Pokud se pouze potlačí viditelné fyzické  příznaky, většinou dojde k ještě většímu  narušení  již tak oslabené rovnováhy organismu a problém se projeví na hlubší úrovni.

Homeopatická léčba postupuje opačným směrem, symptomy se přesouvají  z oblasti emocí, mysli a nejhlouběji uložených orgánů  na orgány vnější a postupně dochází k jejich úplnému vymizení.

Tento proces je doprovázen celkovou úpravou energie pacienta a tím posílením jeho imunity, celkovým zklidněním, získáním dobrého pocitu ze sebe sama.

Homeopatie je založena na principu podobnosti, tedy na myšlence, že podobné léčí podobné.  Pro pacienta tedy hledáme lék, který způsobuje výskyt  příznaků nejpodobnějších těm, které pacienta sužují.  

Homeopatie používá k léčbě rostliny, minerály i živočišné tkáně. Původní materiál se maceruje v alkoholu nebo se rozetře s mléčným cukrem, poté se mnohonásobně ředí tzv. potencuje. Výsledkem tohoto postupu je homeopatický lék, který se stává nositelem jemné formy léčivé energie.